Membre des Clubs
             

Bienvenue sur les pages personnelles
d'un membre de l'U. T. F.Dernières mises à jour le 20 août 2021

 


le Code Morse

améliorer votre pratique

CQ de F5JBR...CQ de TM0AIN...CQ de FBC5JBR TEST ...CQ de TM5B TEST  


L'OM et ...

sa famille
sa station
son trafic
son QTH
son LOG
Aide aux premiers QSOs CW
QSO type pour débutant CW
le code Q
le plan de Bande HF - Région 1
les abréviations
le trafic en QRP
son ami FR5FD
ses pages WEB préférées

L'OM et son service QSL ...
Principes
ses QSLs
les E-Qsls
Demander une QSL

L'OM et les concours ...

les concours (ma façon de faire)
mes résultats concours
mes résultats concours - SWL
les règlements
les concours pour SWL
le format Cabrillo V3.0
les résultats des stations francophones
les autres pages WEB sur les concours


L
'OM et les antennes ...
Généralités
Mes antennes

L'OM et les écoutes ...
les écoutes en général
les indicatifs
Les carnets d'écoutes
la face cachée du TX ...
Qui d'autre sur
les bandes RA ...

Rajouter une fréquence

Sites amis écouteurs
mes différentes écoutes

dans l'armée Tchèque 
Russie : les forces
de Défense Aérienne

Russie : les Stations
Diplomatiques
et de Renseignement

Russie : les Fréquences
utilisées par l'Armé russe
Russie : les Réseaux
"Russian Naval Aviation"

Israël : La marine
israélienne : 4XZ

Japon : les JADSF
 
L'OM et ses challenges

son DXCC : généralités
son DXCC : L'Afrique
son DXCC : L'Amérique du Nord
son DXCC : L'Amérique du Sud
son DXCC : L'Asie
son DXCC : L'Europe
son DXCC : L'Océanie
son DDFM

mais aussi ...

les RA en Algérie
jusqu'en 1962

le REF-UNION

l'ADRA 01

SetiHome

L'OM et l'apprentissage
du code morse ...
Apprendre le code morse
le code morse : les signes
le code morse : leçon 1 
le code morse : leçon 2
le code morse : révision 1
le code morse : leçon 3
le code morse : révision 2
le code morse : leçon 4
le code morse : révision 3
le code morse : leçon 5
le code morse : révision 4
le code morse : leçon 6
le code morse : révision 5
le code morse : leçon 7
le code morse : révision 6
le code morse : leçon 8
le code morse : révision 7
le code morse : leçon 9
le code morse : révision 8
le code morse : leçon 10
le code morse : révision 9
le code morse : leçon 11
le code morse : révision 10
le code morse : leçon 12
le code morse : révision 11
le code morse : leçon 13
le code morse : révision 12
le code morse : leçon 14
le code morse : révision 13
le code morse : leçon 15
le code morse : révision 14
le code morse : leçon 16
le code morse : révision 15
le code morse : leçon 17
le code morse : révision 16
le code morse : leçon 18
le code morse : révision 17
le code morse : leçon 19
le code morse : révision 18
le code morse : leçon 20
le code morse : révision 19
le code morse : améliorer votre vitesse - textes en Français
le code morse : améliorer votre vitesse - textes en Anglais
le code morse : améliorer votre vitesse - textes en Allemand
le code morse : améliorer votre vitesse -
textes en Hollandais
le code morse : améliorer votre vitesse - textes en Italien
le code morse : améliorer votre vitesse - textes en Espagnol
apprendre à manipuler

L'OM et les cours
de morse sur l'air ...
le code morse : les cours de l'U. T.F.au format MP3
le code morse : les cours de F5LBD Michel


 

Textes en Hollandais


Vous avez appris le code morse et, si vous lisez cette page, c'est que vous avez réussi ... je vous en félicite.

Vous trouverez ci-dessous quelques textes en clairs, dans différentes langues, qui permettront de consolider vos acquis, mais aussi vous habitueront à la pratique de la télégraphie.

 
Textes en clair : Texte 1

C'est parti à la vitesse de ...


10 mots minutes :

14 mots minutes : 

18 mots minutes : 

22 mots minutes : 

26 mots minutes : 

30 mots minutes : 

35 mots minutes : 

40 mots minutes : 

45 mots minutes : 

50 mots minutes : 
QUAD of RAAMANTENNE -

QUAD :

Een vierkante raamantenne, loopantenne of quad (qubical quad, "QQ") van een hele golflengte (1 × λ) heeft in het voedingspunt een impedantie van ongeveer 112 - 117 ohm. Het is bij zendamateurs een populaire HF/VHF/UHF antenne. Wij zien dat de vorm van het raam bepalend is voor: de impedantie in het voedingspunt en de versterking ten opzichte van een referentie dipool. Van alle regelmatige vormen is een cirkel het beste en met een versterking van 1.34 dBd ten opzichte van een dipool in dezelfde positie. Een omtrek van 1.5 λ geeft de meeste winst. Een driehoekig raam wordt delta loop genoemd.

De geringe versterking van een vierkant is te verklaren door de antenne te zien als (fig») twee dipolen met een te korte afstand boven elkaar. De onderste dipool voedt de bovenste via de geknikte uiteinden (met een hoge impedantie) die men met enige fantasie kan beschouwen als een openlijn waarvan de draden ver uit elkaar liggen.

Vergroot men de afstanden (fig») van de twee "dipolen" met een lengte-breedte verhouding van 3 : 1, dan is de versterking maximaal met 2.38 dBd. De impedantie van het voedingspunt is mij onbekend.

Met («fig) op HF een lengte-breedte verhouding van ongeveer 2.028 : 1 zou de impedantie 50 ohm zijn. Om die waarde zo goed mogelijk te bereiken, moet men experimenteren met de factor 2.028. 

Om dat getal te verifiëren heb ik met blauw installatiedraad een aantal loops voor 70 cm gemaakt. In het midden van de band op 435 MHz was de SWR = 1.1 bij een afmeting van 25 × 10.5 cm.

De factor is dan 25 : 10.5 = 2.38.

POLARISATIE :

Een verticaal raam met een voeding aan de basis heeft horizontale polarisatie. Als dat in de zijkant plaats vindt of de antenne gedraaid 90° wordt, dan is de polarisatie verticaal. Ligt het vlak van de antenne evenwijdig met het aardoppervlakte dan is de polarisatie horizontaal. De antenne wordt min of meer rondstralend en het stralingspatroon is afhankelijk van frequentie en antennehoogte.

IMPEDANTIE :

De eerder vermelde gegevens zijn gebaseerd op een antenne die onder ideale omstandigheden op grote hoogte is opgesteld. Staat de antenne dichter bij aarde, komen er directoren voor of een reflector erachter, dan neemt de impedantie van het voedingspunt af en kan bij voorbeeld op 50 ohm gefixeerd worden. Gewoonlijk zullen quads voor 20–80 m relatief dicht boven de grond hangen, het voedingspunt zal lager zijn dan de theoretische waarde en in de buurt van 100 ohm komen. Afhankelijk van de vorm is de impedantie van een ½ λ raamantenne 6 - 10 ohm. Zo'n halve loop is sterk af te raden omdat de weerstand van de aanpassing en voedingslijn dan niet meer te verwaarlozen zijn.

AFMETING :

Een quad voor één amateur band heeft een "verkoringsfactor" van 1.02 λ. De omtrek moet dus groter zijn dan wat gebruikelijk is bij antennes.

Voor bij voorbeeld de 80 m band (3.7 MHz) is dat 1.02 × (300 ÷ 3.7) = 82.7 m. Als het raam gemaakt wordt met geïsoleerd draad, dan zal de omtrek ongeveer 0.95 × 82.7 = 78.50 m worden.

Kunt u geen volledig raam kwijt, zorg dan dat de totale omtrek (fig b») van raam en 2 × voedingslijn ongeveer één golflengte is. Anders gezegd: van het voedingspunt uit gerekend moet de "omtrek" van antenne en voedingslijn een hele golf (1 × λ) zijn.

Hoewel de meeste amateur banden een harmonische relatie hebben is het niet zo dat een raam voor bij voorbeeld 80 m ook op 40, 20 en 10 m een net zo gunstige SWR heeft.

In de tekening (fig c) ziet u dat een QQ gevoed kan worden door twee 50 ohm coaxkabels in serie te schakelen en met een balun of symmetrische ATU aan de zender te koppelen.


Textes en clair : Texte 2

C'est parti à la vitesse de ...


10 mots minutes :

14 mots minutes : 

18 mots minutes : 

22 mots minutes : 

26 mots minutes : 

30 mots minutes : 

35 mots minutes : 

40 mots minutes : 

45 mots minutes : 

50 mots minutes : 
EEN ZENDBUIS REACTIVEREN, REFORMEREN OF RECONDITIONEREN :

15-aug-2013 : PE2CJ's eerste ervaring met reactiveren van een PL519.

REACTIVEREN OF REFORMEREN :

Ter voorkoming van vonkoverslag in een nieuwe of lange tijd niet gebruikte buis is het verstandig om hem voor te bereiden (reactiveren) op zijn taak. Hij moet door verwarming "op gang" gebracht of "ontgast" worden om kathode en vacuüm te optimaliseren. Een residu van gassen wordt verwijderd of geabsorbeerd en de kathode herkrijgt zijn optimale emissie. Als dat nagelaten wordt, bestaat er meer kans op vonkoverslag (flash-over) tussen de anode en de andere aansluitingen. Dat kan een (blijvende) beschadiging van kathode, gloeidraad en roosters tot gevolg hebben. Verder is een verminderd zendvermogen mogelijk, waardoor men denkt dat een buis versleten is. Nog niet meteen weggooien (fig») dus!

Het reactiveren gaat het gemakkelijkste door verwarming in de lineaire versterker. Stel de anodespanning buiten werking en warm de buis gedurende ongeveer een uur op met alleen de gloeispanning aan en ventilator uit. (Opgepast: bij veel keramische buizen moet de ventilator aan blijven). Herstel daarna HV en laat de buis ten minste een uur lang (met ingedrukte PTT schakelaar) niet meer dan de opgegeven russtroom trekken. Belast tijdens dat proces de uitgang met een kunstantenne (dummyload) om eventueel oscilleren te voorkomen. Na deze behandeling kan met ingeschakelde hoogspanning en ventilator voorzichtig sturing gegeven worden. Als alles stabiel blijft mag het stuurvermogen geleidelijk verhoogd worden tot de opgegeven waarde en kan men vast stellen of de vereiste maximale stroom al gehaald wordt. Is dat niet zo dan de opwarmperiode met ruststroom verlengen.

ANDERE METHODE OM TE RECONDITIONEREN :

Op internet vindt u allerlei ingewikkelde, kleurrijke, omslachtige en langdurige procedures om bovengenoemd resultaat te bereiken, maar probeer het volgende eens. 

Thuis doe ik het met een in de praktijk bewezen minder kritische en veiliger methode. De buis werkt als diode door alle roosters met de anode («fig) te verbinden. Dat vermindert de inwendige weerstand van de buis aanzienlijk. Daardoor kan met een veel lagere gelijkspanning toch de toegestane maximale anodestroom verkregen worden. Eerst wordt de buis gedurende een uur opgewarmd met de gloeispanning aan. Daarna komt een regelbare gelijkspanning erop en door voorzichtig opvoeren stelt men de maximale toegestane anodestroom in. 

DIVERSE BUIZEN :

Bij onder ander een 3-500Z is de procedure betrekkelijk eenvoudig. Met een gelijkspanning van 30 à 40 V heeft men voldoende om de buis 400 mA te laten trekken als het rooster met de anode verbonden wordt. Laat de buis eerst een half uur aanstaan met alléén 4.9 V op de gloeidraad. Daarna komt de "hoogspanning" van ongeveer 35 V erop en regelt men dat af op een anodestroom van 400 mA. Meestal laat ik het reactiveren niet langer duren dan een uur of zo.  De buis komt op temperatuur door de gloei- en anodestroom.

Een buis wordt niet gekoeld tenzij een fabrikant voorschrijft dat zijn product (b.v. keramische buis) gekoeld moet worden als de gloeidraad aan is. Bij een nieuwe of een lange tijd niet gebruikte buis zal de stroom geleidelijk oplopen zodat de spanning regelmatig lager gezet dient te worden. Heeft de voeding een in te stellen stroombegrenzing dan hoeft u er niet steeds bij te blijven, maar heeft u dat niet, houdt dan de meter goed in de gaten. De anodestroom kan plotseling oplopen, een teken dat de buis "beter" wordt. Op een geven moment blijft de anodestroom stabiel bij een bepaalde spanning, bij voorbeeld 38 V/400 mA.  Het reactiveren kan dan gestopt worden. Als u eerst een betrouwbare buis in de schakeling probeert, ziet u bij welke minimale spanning er de toegestane anodestoom loopt. Dan weet u of de te testen buis vergelijkbaar is met het goede exemplaar. De hele procedure kunt u naar eigen inzicht verlengen, maar mijn ervaring is dat al na een paar uur (2 - 5) het proces gestopt kan worden. Een buis is meestal niet meer te redden als dan de behandeling verlengd wordt, maar het is het proberen waard.
 


 

RETOUR - Page d'Accueil